HEADER

Welkom op de website van Proeven van Vroeger

Proeven van Vroeger is een NLT-module Wetenschapsgeschiedenis voor vwo ontwikkeld door het Junior College Utrecht in samenwerking met het Instituut voor de Geschiedenis en Grondslagen van de Exacte Natuurwetenschappen en de Wiskunde van de Universiteit Utrecht.

In deze module komt de westerse geschiedenis van de natuurwetenschappen aan bod. Binnen de lessen wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de wetenschappen van de Oudheid tot aan halverwege de negentiende eeuw. Ook maken de leerlingen kennis met primair bronmateriaal uit het verleden en proberen zij in een 'historisch practicum' een experiment uit de geschiedenis te reproduceren - hierin gaan de leerlingen zelf aan de slag met een oude proefopstelling en wordt een wetenschappelijke kwestie vanuit een historische invalshoek geëvalueerd.


Download de A3-flyer voor een impressie.


17 mrt 2011: Powerpoints van de NLT-Schakel 2011 conferentie.

13 dec 2010: Powerpoints van de Woudschoten 2010 conferentie.


plaatje