HEADER

Copyright

Deze website is samengesteld voor de module wetenschapsgeschiedenis voor vwo 'Proeven van vroeger' (NLT certificering X226-065-VB). Waar aangegeven is het materiaal alleen voor intern gebruik. Niets uit deze uitgave mag ten behoeve van commerciƫle doeleinden en/of niet-onderwijsdoeleinden worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, of enig andere manier, zonder toestemming van de rechthebbenden. Voor informatie kunt u zich wenden tot het Junior College Utrecht.

Het staat scholen in Nederland en Vlaanderen vrij het beschikbare materiaal, met bronvermelding, te gebruiken dan wel aan te passen voor eigen onderwijsdoeleinden. Dit wel alleen volgens de aanvullende richtlijnen van het Junior College Utrecht.

Het gebruiken van materiaal waarop (nog) restricties van toepassing zijn valt volledig voor de verantwoording van de eindgebruiker. Bij twijfel kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Ouder bronmateriaal is in het algemeen rechtenvrij, reproducties komen van vrij beschikbare bronnen of zijn van eigen hand. Modern bronmateriaal is òf vrijgegeven òf (nog) aan beperkingen onderheving. In het laatste geval kan het voorkomen dat materiaal alleen digitaal beschikbaar is volgens de overeenkomsten van de Universiteit Utrecht. Waar mogelijk hebben de samenstellers dan (op het internet) vrij beschikbare alternatieven aangedragen (door middel van een link of verwijzing naar een externe publicatie).

De samenstellers zijn niet verantwoordelijk voor de (legale) status van de externe websites en/of publicaties waarnaar wordt verwezen en de inhoud daarvan. De opvattingen van de auteurs van deze externe websites en/of publicaties hoeven niet in overeenstemming te zijn met die van de samenstellers, het JCU, het IGG of de Universiteit Utrecht.

Sommige onderdelen van deze website zijn geschreven door derden. Zij staan dan met naam en contactgegevens vermeld onderaan de betreffende pagina's. De opvattingen van deze auteurs hoeven niet in overeenstemming te zijn met die van de samenstellers, het JCU, het IGG of de Universiteit Utrecht. De auteurs hebben ingestemd met de opname van hun bijdrage op deze website, de module en alle mogelijke vervolgpublicaties, in welke vorm dan ook, eventueel in aangepaste vorm, maar behouden betreffend auteursrecht en intellectueel eigendom.

De samenstellers hebben zich ingezet bronmateriaal waar mogelijk te verantwoorden. Mocht hierin een omissie hebben plaatsgevonden, neemt u dan contact op via het contactformulier.

Hoewel de teksten van deze website zorgvuldig zijn samengesteld, kunt u er op geen enkele wijze rechten aan ontleden. De samenstellers en opdrachtgevers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de module en/of deze website. Ook aanvaarden het JCU, het IGG en de Universiteit Utrecht geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, voortkomend uit (het gebruik van) deze module en/of de inhoud van deze website.

Versie: 25 juli 2010

PLAATJE