HEADER

Informatie voor docenten

Dit gedeelte van de website bevat alle informatie die u nodig heeft om deze module op uw school te kunnen onderwijzen. Het bij deze module behorende lesmateriaal is beschikbaar gemaakt op de download-pagina.

Ook kunt u hier op-/aanmerkingen vinden die horen bij specifieke eindopdrachten, evenals de antwoorden op de lees- en bronopdrachten, aanvullende informatie en materiaal dat u kunt gebruiken in de klas. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben over de inhoud van de module, neem dan contact op met de moduleontwikkelaars.

Sluit u de module af met een digitale tentoonstelling, bekijk dan ook de voorbeeld Wiki van de JCU V5-klas 2009-2010.


Planning / Lesopzet

Zie lerarenhandleiding


Lesmateriaal

Bij de documentatie wordt er van uit gegaan dat leerlingen beschikken over een leerlingenboek. Voor de docent is er een lerarenhandleiding beschikbaar met de belangrijkste informatie voor de module.

Het leerlingenboek bevat de volgende onderdelen:

De lesbundel, afzonderlijke opdrachten en praktische informatie kunt u hier downloaden. De meest actuele versies van de eindopdrachten en bijbehorend bronmateriaal zijn ook voor leerlingen toegankelijk op http://www.proevenvanvroeger.nl/eindopdrachten/.

N.B. De afzonderlijk te downloaden leesvragen zijn wat betreft de paginanummering gebaseerd op Rienk Vermij's Kleine geschiedenis van de wetenschap (3e oplage, nov. 2007, Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, ISBN 9789057122248).

Het gedeelte van het boek dat gebruikt wordt tijdens de module is nagenoeg integraal terug te vinden op Google Books.


Opdrachten en uitwerkingen

Er zijn drie soorten opdrachten: leesvragen behorende bij de leesteksten, bronopdrachten voor het bestuderen van primair bronmateriaal en de eindopdrachten waarbij leerlingen in groepjes een eigen historisch onderzoek doen.

Alle opdrachten zijn opgenomen in het leerlingenboek. De leesvragen en bronopdrachten kunt u vinden bij het lesmateriaal op de downloadpagina. Ook kunt u daar de antwoordmodellen vinden die horen bij deze opdrachten.

Bij de bronopdrachten is naast het antwoordmodel ook een uitgebreide toelichting per bronopdracht beschikbaar. Deze toelichtingen bevatten achtergrondinformatie bij deze bronopdrachten, de werkwijze, leerdoelen en informatie over het gebruikte primair bronmateriaal. Deze toelichtingen zijn opgenomen in de lerarenhandleiding.

De eindopdrachten staan zowel in het leerlingenboek als elders op deze website. Gezien de aard van deze groepsopdrachten is hier geen antwoordmodel voor beschikbaar. In de lerarenhandleiding kunt u nalezen welke concepten per eindopdracht behandeld worden en wat de leerdoelen per eindopdracht zijn.


Organiseren van het historisch practicum

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie over het boeken of zelf organiseren van het historisch practicum


Aanvullende informatie en extra achtergrondmateriaal

Onderstaande werken zijn bruikbaar als docenten-materiaal. Ze zijn niet noodzakelijk voor het uitvoeren van onderdelen van de module.

Klaas van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de wetenschap in Nederland 1580-1940 (Uitgeverij Boom, Amsterdam 1985).
On line beschikbaar op www.dbnl.nl.

Floris Cohen, De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard (Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2007).
Over Oudheid, Middeleeuwen en Wetenschappelijke Revolutie.

Chunglin Kwa, De ontdekking van het weten. Een andere geschiedenis van de wetenschap (Uitgeverij Boom, Amsterdam 2005).
Behandelt de wetenschapsgeschiedenis aan de hand van verschillende stijlen van wetenschapsbeoefening.

David C. Lindberg, Pioniers van de westerse wetenschap (Uitgeverij Boom, Amsterdam 1995; vertaald uit het Engels).
Over wetenschap in de Oudheid en de Middeleeuwen.

Steven Shapin, De wetenschappelijke revolutie (Uitgeverij Balans, Amsterdam 2005; vertaald uit het Engels).
Standaardwerk over de Wetenschappelijke Revolutie.

Steven Shapin en Simon Schaffer, Wetenschap is cultuur (Uitgeverij Balans, Amsterdam 2005; vertaald uit het Engels).
Bundel van artikelen van Shapin en Schaffer, beide grote namen in de wetenschapsgeschiedenis.

Bert Theunissen, Diesels droom en Donders bril. Hoe wetenschap werkt (Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam 2004).
Case-studies over wetenschap-in-wording. Verkrijgbaar bij De Slegte.

Voor uitgebreide en heldere informatie over regenboogtheorieën raadpleeg:
Carl B. Boyer, The rainbow: from myth to mathematics (Macmillan, Basingstoke, 1987).

Erik Methorst, De regenboog van Descartes, Een vertaling van De la Lumiére, De la Rèflection en De l'Arc-en-Ciel voor een toepassing op het middelbaar onderwijs. scriptie geschreven tijdens de modulepilot aan JCU (2010).


Informatie bij de eindopdrachten

Achtergrondinformatie voor het begeleiden van de eindopdracht kunt u vinden op deze pagina.

plaatje