HEADER
 

Thema's voor eindopdrachten

In het menu links tref je een lijst aan met thema's voor de eindopdrachten. Elk thema wordt kort ingeleid en is soms uitgewerkt in meerdere deelonderwerpen. Ook worden er suggesties gedaan voor mogelijke onderzoeksvragen voor je eindopdracht. Je bent vrij om in overleg een ander thema uit te kiezen, of een nieuwe onderzoeksvraag uit te werken bij één van de thema's. De eindopdracht moet worden uitgewerkt volgens de instructie van je docent.

Ben je een JCU-leerling, dan ontwerp je in een groepje een digitale tentoonstelling. Je onderzoek en de tentoonstelling presenteer je in de klas aan het eind van de module. Houdt er rekening mee dat elke onderzoeksvraag maar één keer kan worden gekozen. Heb je een voorkeur voor één van de onderwerpen, reserveer deze dan tijdig bij je begeleider.

Na het kiezen van een thema is het aan te raden je eerst wat in te lezen in het onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld op internet en in algemene naslagwerken. Ook kun je alvast de bronnen van een thema bestuderen. Denk goed na over de te kiezen onderzoeksvraag. Deze vraag moet haalbaar zijn: niet te groot, dan verzand je in het materiaal, en niet te klein, anders heb je niets te concluderen, of het wordt al gauw te specialistisch. Sommige onderwerpen hebben voornamelijk Engelstalige bronnen, bij andere onderwerpen is ook voldoende materiaal in het Nederlands beschikbaar.

Het gebruiken en zoeken van bronmateriaal

Bij elk thema staan een aantal mogelijke bronnen. Sommigen zijn algemeen voor het thema, andere zijn specifiek voor een bepaalde onderzoeksvraag. De bronnen kunnen links zijn naar andere websites, online artikelen, filmpjes maar ook verwijzingen naar boeken en artikelen. Binnen het JCU/UU-netwerk kun je een aantal bronnen afkomstig uit de Universiteitsbibliotheek Utrecht direct benaderen, te vergelijken met een virtuele leesplank. Klik hiervoor op de "JCU-link".

N.B. Deze lijsten zijn niet volledig. Ze zijn er om je verder op weg te helpen. Neem contact op met je begeleider als je meer informatie nodig hebt voor de door jou gekozen vraagstelling.

Let er ook op welke bronnen voor je opdracht (verslag/presentatie) wel of niet bruikbaar zijn. Sommige bronnen bevatten slechts meer achtergrondinformatie, of zijn een startpunt om weer verder te zoeken. (Denk aan verwijzingen naar de Wikipedia of TV-/radio-fragmenten).

Algemene bronnen

De volgende Nederlandstalige bronnen vallen niet binnen een bepaald eindonderwerp maar kunnen je misschien nuttige achtergrondinformatie verschaffen. Ze zijn allemaal online te raadplegen. Sommigen zijn vrij gedetailleerd en omvangrijk. Ze zijn echter goed bruikbaar om een beeld te krijgen van de verschillende eindonderwerpen.
PLAATJE