HEADER

Christiaan Huygens: universele wetenschapper?

Christiaan Huygens
Christiaan Huygens

Christiaan Huygens (1629-1695) is een van de beroemdste en meest invloedrijke wetenschappers van de zeventiende eeuw. Belangrijke ontdekkingen op het gebied van de wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde staan op zijn naam. Binnen de mechanica formuleerde hij als eerste de wetten voor middelpuntzoekende kracht, elastische botsingen en die van slingerbewegingen. In de optica kent men het door hem in 1678 opgestelde 'Principe van Huygens' dat de verschijnselen van lichtgolven beschrijft. Een golf, stelde hij, plant zich voort in een medium waarbij een punt in het medium bij het ontvangen van een golf naar alle kanten een nieuwe golf uitzendt met dezelfde karakteristieken (amplitude, frequentie en fase) als de oorspronkelijke golf. In 1690 publiceerde hij zijn Traité de la lumière, waarin naast dit beginsel ook zijn onderzoek naar dubbele breking van licht verder is uitgewerkt.

Buisloze telescoop van Huygens
Académie Royale des Sciences

Ook staat Huygens bekend om zijn telescopische waarnemingen. Samen met zijn broer Constantijn (1628-1697) produceerde hij de meest nauwkeurige telescopen van zijn tijd. Hiermee ontdekte hij in 1655 Titan, een van de manen van Saturnus, en de ringen van diezelfde planeet (1656). Hiernaast deed hij onderzoek naar harmonieleer en kansrekening en verbeterde hij de toverlantaarn (een vroege vorm van een diaprojector) en de microscoop.

Huygens' natuuronderzoek was nauw verweven met zijn belangstelling voor technische apparaten. Hierin week hij af van de meeste van zijn tijdgenoten, die hun theorieën niet zozeer koppelden aan apparaten, als wel aan het bestaande wetenschappelijke en filosofische kader (het wereldbeeld). Huygens was meer een uitvinder dan een natuurfilosoof.

Académie Royale des Sciences (1671)
Académie Royale des Sciences

Huygens werd geboren in 1629 in Den Haag en studeerde in Leiden. Dankzij zijn veelzijdige onderzoekingen was hij al spoedig bekend in heel Europa. In 1663 werd hij benoemd tot lid van de Londense Royal Society en bij de oprichting van de Franse Académie Royale des Sciences door koning Lodewijk XIV verkreeg Huygens een prominente positie. De rest van zijn leven zou hij een van meest toonaangevende onderzoekers van Europa blijven, een van de grote wetenschappers van de Wetenschappelijke Revolutie.

Mogelijke vraagstellingen:

Bronnen:plaatje