HEADER

Geschiedenis van de meteorologie

Meteorologische instrumenten
Instrumentarium

Meteorologie is de studie van de atmosfeer en haar verschijnselen. Dit is niet altijd zo geweest. Eigenlijk richt meteorologie zich pas sinds de 19e eeuw alleen op de atmosfeer. Daarvoor hoorden alle verschijnselen die zich boven ons afspeelden, zo ook meteoren, tot de meteorologie. Hoewel de Babyloniërs al bezig waren met het weer en het voorspellen ervan door het in verband te brengen met hemellichamen, zijn de meeste teksten aan ons overgeleverd van de Grieken. In het bijzonder het boek Meteorologica van Aristoteles, dat tot aan het eind van de Middeleeuwen heeft gediend als het boek over meteorologie. Hierin worden allerlei meteorologische verschijnselen verklaard aan de hand van de vier elementen en hun kwaliteiten.

In de middeleeuwen is er vrij weinig gebeurd op meteorologisch gebied. Pas in de 16e en 17e eeuw komt er verandering in de denkbeelden, mede door de wetenschappelijke methode van Descartes, die zijn redenering toepast op verschijnselen zoals neerslag, onweer, bijzonnen en de regenboog in zijn boek Les Météores. In de 17e eeuw worden de belangrijke meteorologische instrumenten thermometers (Galilei) en barometers (Torricelli) ontwikkeld.

In de negentiende eeuw verzamelde men op allerlei gebieden grote hoeveelheden meetgegevens - en de meteorologie was geen uitzondering. In verschillende landen werden meteorologische instituten opgericht, met als doel gegevens uit het hele land te verzamelen, om zo de wetten van het weer te ontdekken. De Nederlander Buys Ballot (bekend van zijn wet) speelde hierin een belangrijke rol, zowel nationaal als internationaal.

Buys Ballot
Buys Ballot

Mogelijke vraagstellingen:

Hierbij een aantal mogelijke invalshoeken voor je eindopdracht. Let op dat je geen totaalhistorie probeert te geven. Kies een tijdsvak en baken je onderwerp goed af.

Bronnen:

plaatje